امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
10,000
خرید
35,000
15%
29,750

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب سعید جان بزرگی

کتاب سعید جان بزرگی نوشته هاله عابدین توسط انتشارات روایت فتح منتشر شده است. این اثر از مجموعه اینک شوکران به روایت زهرا صبری، همسر شهید نگاشته شده است.

جنگ تمام شد و مرد به شهر برگشت. باتنی خسته و زخم هایی در آن. که آرام آرام خود را نشان می داد. زخم هایی که می خواست سال های سخت ماندن را کوتاه کند. اما زندگی در کار دیگری بود : لحظه لحظه اش اورا به خود پیوند میزد و ماندن بهانه ای شده برای اینکه این پیوند ردی بر زمین بگذارد.

(اینک شوکران ) نوشته هایی است درباره ی مردانی که زخم های سال های جنگ محملی شد برای نماندنشان....

گزیده کتاب سعید جان بزرگی

حیدر فاخری رفیق گرمابه و گلستان سعید بود. توی جبهه با هم صیغۀ اخوّت خوانده بودند. آلبوم سعید را که ورق میزدی، پر از عکس های سعید و حیدر بود. حالا هم مدفنشان نزدیک هم است. آقا حیدر زمان جنگ شهید شد. سرزده رفته بودیم. طوری از من پذیرایی می کردند انگار عروس خودشان بودم. بعد از آن به هر مناسبتی احوالی هم از خانوادۀ فاخری می پرسیدیم. سعید را که می دیدند، انگار پسرشان زنده می شد.

سعید شرط کرده بود اگر سورۀ واقعه را حفظ کنم جایزه دارم. به
بازار شاه عبدالعظیم که رسیدیم، واقعه را از بَر خواندم. همانجا
یک روسری مخمل مشکی برایم خرید. اوایل از روسری خوشش
نمی آمد. خواهش کرده بود همه جا مقنعه بپوشم. حالا که
خودش برایم روسری خریده بود، یعنی به حجابم اعتماد کرده
بود. آخر شب که رسیدیم خانه، همه سر سفره بودند. مادر منتظر
ما بود که غذا را بکشد. «پس چرا اینقدر دیر کردید؟ »

صفحات کتاب :
72
دیویی :
955/0843092
شابک :
ISBN: 978-600-5182-83-5
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه سعید جان بزرگی