امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
15,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
20,000
15%
17,000
نظر شما چیست؟
«یادگاران » عنوان کتاب هایی است که بنا دارد تصویرهایی از سالهای جنگ را در قالب خاطره های بازنویسی شده، برای آنها که آن سالها را ندیده اند، نشان بدهد. این مجموعه راهی است بر سرزمینی نسبتاً بکر میان تاریخ و ادبیات، میان واقعه ها و بازگفته ها، خواندنشان تنها یادآوری است، یادآوری این نکته که آن مردها بوده اند و آن واقعه ها رخ داده اند؛ نه در سالها و جاهای دور، در همین نزدیکی...
صفحات کتاب :
112
کنگره :
955/0843-92
دیویی :
1626/ب235م4
کتابشناسی ملی :
م81-12883
شابک :
978-964-7529-111-2
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه شهید باقری