امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 5,000
نظر شما چیست؟
برای آن که سالهای اسارت برایش تنها گذر ثانیه ها بوده است، شاید همه اش همین باشد؛ عبوری خاکستری. اما آن که با اسارت زندگی کرده است و غربت با نگاهش ممزوج شده، برایش در سایه روشن این عبور، رنگهای دیگری نیز هست؛ برای تو، برای من.
صفحات کتاب :
112
کنگره :
955/0843-922
دیویی :
1628/ر9
کتابشناسی ملی :
م8230073
شابک :
978-964-7529-40-6
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه اسارت