امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
رایگان
نظر شما چیست؟
گزیده ای از اشعار مرضیه براتی/بیا که گریه ی دل، آشنای شانه توست
کبوتر دلم - این میهمان ناخوانده -/ نشسته بر لب بامی که آشیانه توست
کجا رود به جز این در، کجا بیاساید؟ /کبوتری که حیاتش ز آب و دانه ی توست
...
صفحات کتاب :
64
کنگره :
PIR7963‭/ر26گ‌8 1385
دیویی :
‫‭8‮فا‬1/62
کتابشناسی ملی :
‭م‌85-780
شابک :
964-477-167-2
سال نشر :
1385

کتاب های مشابه گنجشک های هشتم آبان