امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
70,000
نظر شما چیست؟
نمی دانم یادتان هست در آن سالها، اوائل تا نیمه دهه 40زمستانهای سختی داشتیم و برف اینگونه بی رمق و «دکوری» نبود و اتفاقاً همان زمستان سال 42 تا آنجا که به یاد دارم هم بسیار سرد و هم پر برف بود. آن منطقه میان جام و دامنه کوه پیداست که از سایر مناطق همجوار سردتر باشد و از آنجا سردتر و پر برف تر اطراف فریمان است.
در قسمت جنوب غربی فریمان یعنی بین فریمان و تربت حیدریه منطقه است که به بالا بند معروف شده و از حدود «بندِ فریمان» به بعد را شامل می شود. در آن زمستان سرد سال 42، معلمی که از فریمان عازم محل خدمتش در یکی از روستاهای همین منطقه بود ، حالا نمی دانم با چه وسیله و در چه موقعیتی ، اما مسلماً تنها و بدون وسیله موتوری در بین راه گرفتار کولاک و چند گرگِ گرسنه می شود و ...
صفحات کتاب :
236
کنگره :
1388 2 ن 736 ﻫ / 7980
دیویی :
62/6 فا 8
کتابشناسی ملی :
1713634
شابک :
964 – 477 –678 – 6 – 978
سال نشر :
1388

کتاب های مشابه نامه هایم...