نظر شما چیست؟
دانستنی ها و اطلاعات عمومی در موضوعات مختلف ویژه علاقمندان مسابقات صداو سیما، مناسبت ها، حلّ جدول ، اطّلاعات عمومی و مصاحبه های سازمان ها و ادارات دولتی
فدراسیون های ورزشی جهان
مؤسّسین اماکن معروف
بنیانگذاران معروف
معماران و سازندگان معروف
مؤسّسین سلسله های معروف و ...
کتابشناسی ملی :
1186316
شابک :
964-477-237-7
سال نشر :
1385
صفحات کتاب :
229
کنگره :
‫‬‭AG36‫‬‭ /ق2گ9 1385
دیویی :
‫‬‭039

کتاب های مشابه گنجینه علوم و معارف