امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 7,150
نظر شما چیست؟

معرفی کتاب به رنگ کودکی

کتاب به رنگ کودکی درباره خاطرات جواد محرابی متولد 56 است. جواد صحرایی به دلیل اینکه پدرش فرمانده گردان امام محمدباقر بود در سال های 65 تا 67 بنا به دستوری از سوی فرمانده لشکر 25 کربلا، کلیه فرماندهان ارشد گردان ها بایستی به همراه خانواده هایشان در پایگاه مستقر می شدند و این به دلیل این بود که زمانی که فرماندهان از جبهه به مرخصی می آمدند برای مواقع ضروری در دسترس باشند. به همین دلیل جواد صحرایی به همراه مادر و برادر کوچکترش به پایگاه می روند و همین سبک زندگی برای یک کودک 9 ساله، باعث یک سری اتفاقات و خاطرات برای او می شود.

اتفاقاتی که در این برهه از زندگی برای جواد و خانواده اش می افتد به همراه اتفاقات دیگری که برای خانواده های فرماندهان دیگر رخ می دهد و زندگی متفاوتی که به عنوان یک کودک در محیط نظامی و در آن شرایط جنگی تجربه می کند باعث می شود که زندگی کودکی جواد صحرایی خیلی متفاوت از بقیه هم دوره ای های او باشد.

گزیده کتاب به رنگ کودکی

پاییز سال ١٣٨٨ روزهای خوبی را برای ما رقم زد. ساعاتی که با جواد صحرایی گذراندیم، ساعات خوبی بود و به نظر م یرسید اتفاق تاز های در حال وقوع است. جواد جسته و گریخته خاطرات کودکی اش را تعریف می کرد و حر فهایش به دل مینشست. همسن و سال خودمان و به قول معروف نسل سومی است؛ اما یکی از آ نهایی که جنگ را درک کرده است...

صفحات کتاب :
122
کنگره :
‫‬‭‭DSR1629‭‬‭‬ ‭/ب22آ3‫‭‭‬‭‭ 1391
دیویی :
‭955/0843092
کتابشناسی ملی :
2691488
شابک :
‭978-600-175-342-8
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2368-4

کتاب های مشابه به رنگ کودکی