امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
6,500
نظر شما چیست؟
توضیح صحنه: این نمایشنامه یک تک‌گویی نمایش است، که در آن یگانه بازیگر زن نمایش جای همة آدم‌های روی صحنه بازی می‌کند و، در عین حال، جاهایی ماجرا را روایت می‌کند. لذا هر جا که زن در حال روایت ماجراست، از صدای طبیعی خود بهره می‌گیرد و هر جا که جای کودک، مادرخوانده، برادر، فرستاده، مردان، جنیان و ... است، در نقش آن‌ها قرار می‌گیرد و با صداسازی حضور این افراد را بر صحنه جان می‌بخشد. پس در بخش‌های توصیفی زنْ راوی است و در بخش‌های نمایشی جای آدم‌های دیگر و با صدای آن‌ها بازی می‌کند.
صفحات کتاب :
110
کنگره :
PIR8323‭‬‭‭‬ /ث35‭‬‬‫‭‭آ18 1390
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62‬
کتابشناسی ملی :
2349928
شابک :
978-600-175-163-9
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1513-9

کتاب های مشابه پری خوانی عشق و سنگ