امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,000
نظر شما چیست؟
بیائید به منظور نیل به رستگاری واقعی از این روایت نبوی، که همه مسلمانان در مورد درستی آن اتفاق نظر دارند و در صحاح اهل سنت و جز آن نیز آمده، پیروی کنیم که فرمود:من دو ادگار گران سنگ در میان شما به جا می گذارم: کتاب خدا و عترتم؛ تا هنگامی که شما به هر دو آنها آویخته باشید، هرگز کمراه نخواهید شد.
آن دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا زمانی که بر سر حوض نزد من آیند.
...
صفحات کتاب :
117
کنگره :
‫‬‭‬‮‭BP206/5‫‬‭‬‮‭/ن8ھ2041 1389
دیویی :
‫‬‭‭‬‭297/414‬
کتابشناسی ملی :
2054493
شابک :
978-600-5413-16-8
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه راهنمای حق