نظر شما چیست؟
استاد دکتر ح. م. صدیق این کتاب را در سال های دانشجویی (1347) در هفته نامه ی مهد آزادی ویژه ی هنر و اجتماع که در تبریز منتشر می کردند به صورت پاورقی و به مناسبت جشن دویست و پنجاهمین سال تولد «ملاپناه واقف» - شاعر آذربایجانی- انتشار دادند و سپس در سال 1351 برای اولین بار به صورت کتاب از طرف انتشارات پویا و سپس انتشارات گوتنبرگ در تهران چاپ شد. عنوان این کتاب «واقف، شاعر زیبایی و حقیقت» بود که بارها تجدید چاپ شده است.
صفحات کتاب :
102
کنگره :
‫‬‮‭PL314‫‬‮‭/و218ی57 1389
دیویی :
‫894/3611‮‬
کتابشناسی ملی :
1994928
شابک :
978-600-5559-33-0
سال نشر :
1389

کتاب های مشابه واقف