امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
25,000
نظر شما چیست؟
اعتقاد به کرامت انسان، سنگ بنای وضع قواعد حقوق بشر است. حق های بشر صرفا بر پایه کرامت انسانی توجیه پذیر اند. بر پایه همین کرامت انسانی، مصادیق حق به رسمیت شناخته می شود و چهره یک گزاره صرف، مبدل به یک اصل حقوق بشری و یک قاعده الزام آور می شود.
واژه «کرامت انسانی» در اسناد متعدد مورد تصریح و تأکید قرار گرفته است. دولت های عضو منشور سازمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی انسان، کرامت او و ارزش شخص انسانی اظهار نموده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر به نحو مؤکد، کرامت انسان را مورد توجه قرار داده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دو سند بسیار مهم بین المللی در حوزه حقوق بشر به شمار می روند. ...
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
180
کنگره :
‫‭BP287/4‫‭/‮الف‬54ک4 1393
دیویی :
‫‭297/83
کتابشناسی ملی :
3636196
شابک :
‭978-600-7492-10-9

کتاب های مشابه کرامت انسانی در حقوق رسانه