امتیاز
5 / 0.0
دریافت الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
رایگان

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
دین و فرهنگ در بسیاری از جوامع چنان به هم پیوسته است که جداسازی آن دو از هم دشوار و ناممکن می نماید ، از این رو کنش و واکنش دین ها و فرهنگ ها بر یکدیگر بسیار پیچیده به نظر می رسد ، به ویژه در ایران که از دیرباز این دو مقوله به گونه ای در هم تنیده است که تصور هر یک ، دیگری را تداعی می کند؛ دانش پروری و دین مداری ایرانیان بسیار دیرپا و همپای تاریخ آنهاست .
صفحات کتاب :
804
کنگره :
‫‭BL65/ف4‭ص‌2 1384
دیویی :
201/7
کتابشناسی ملی :
‭م‌83-38287
شابک :
964-422-702-6
سال نشر :
1383

کتاب های مشابه مناسبات دین و فرهنگ جلد1