امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 51,300
نظر شما چیست؟
این برادر تو باور دارد انقلاب تو سه دشمن شناخته شده در مقابل دارد:
- طاغوت و طاغوتچه ها و اعوان و انصار و نوکران و چاکران آن طاغوت.
-آن افراد یا گروههای بی اعتقاد به خویشتن خود، بی باور به فرهنگ بومی و قومی خود و فخر کننده به دانشهای مغربی شان.
-ابر قدرتان جهانخوار، تولید کنندگان امتعه های مادی و غیر مادی.
صفحات کتاب :
359
کنگره :
‫‬‮‭DSR1554/آ7ح‌4 1390
دیویی :
955/083
کتابشناسی ملی :
2106642
شابک :
978-600-175-046-5
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-2377-6

کتاب های مشابه حدیث انقلاب