امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 24,000
نظر شما چیست؟
گنبد طلایی پیداست. چند تا از کبوترهایی که یک خط در میان دیدم شان، دور و بر گنبد طلایی می چرخند. آفتاب با گنبد طلایی یکی شده. صدای اذان می آید. از گلدسته های کنار گنبد کبوترها اوج می گیرند و به ردیف، کنار هم روی گنبد می نشینند؛ انگار می خواهند نماز جماعت بخوانند.
صفحات کتاب :
79
کنگره :
PIR4249‫‭/ج466 1390
دیویی :
8‮فا‬3/6208
کتابشناسی ملی :
2485875
شابک :
‫‫978-600-175-230-8‬‬
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03-1557-3

کتاب های مشابه چشم مرا روشن کن