امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 90,000
نظر شما چیست؟
پدیده نفاق و مظاهر آن رد کسب قدرت نامشروع با توسل به اقداماتی نظیر ترور خشونت کور . شکنجه و... از جمله مباحثی است که چنانچه مورد مطالعه ی عمیق قرار گیرد میتواند بستر لازم برای پیشگیری و رشد آگاهی های اجتماعی نسبت به ماهیت. هویت و پیامد های عملکردی آن را فراهم آورد ....
صفحات کتاب :
520
کنگره :
‫‭Z3370‫‭/‮الف‬72م8 1390
دیویی :
‭015/55
کتابشناسی ملی :
241502
شابک :
‭978-600-6128-15-3
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه منبع شناسی تفصیلی