امتیاز
5 / 3.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 22,800

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در پروتکل های دانشوران صهیون در این باره آمده است: به کمک مجموع این وسایل، آن قدر بر<<گوییم>>[غیر یهودیان] فشار وارد خواهیم کرد تا ناچار شوند قدرت بین المللی را تسلیم ما کنند. آهسته آهسته نیروی حکومت ها را می بلعیم. آنگاه به پیش می رویم و <<حکومت جهانی برتر>> را ایجاد می کنیم. دست های این حکومت به طرف تمامی کشورها دراز خواهد شد و مثل گازانبر آن ها را در میان خواهند گرفت. تشکیلات این حکومت به قدری عظیم خواهد بود که سایه آن تمامی ملل روی زمین را فرا خواهد گرفت وآنان چاره ای جز اطاعت نخواهند داشت.
صفحات کتاب :
121
کنگره :
DS102/95‫‭/ی7‮الف‬8 1391
دیویی :
‫‬‭956/94
کتابشناسی ملی :
2838040
شابک :
978-600-175-369-5
سال نشر :
1391
شابک دیجیتال :
978-600-03-2380-6

کتاب های مشابه ایران، لبنان، غزه