امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 40,000
نظر شما چیست؟
آزمون TAT شیوه ای مؤثر برای آگاهی دانشجویان روان شناسی است .با اجرا و تفسیر این آزمون می توان دریافت که آزمودنی چگونه خودش و جهان را به صورت منحصر به فرد می بیند. این آزمون یک ابزار روان سنجی محسوب نمی شود، به همین علت وقتی که متخصصان با چنین آزمون هایی سرو کار دارند، به جای واژه تست، واژه تکنیک را به کار می برند. واژه تست برای ابزارهایی به کار برده می شود، که پاسخ های آزمودنی نمره گذاری می شوند (مانند پرسشنامه شخصیتی نوجوانان، میلون و 2-MMPI).
صفحات کتاب :
344
کنگره :
‫BF698/8‭‬ ‭/آ36‫‭پ9 1392
دیویی :
‫‭155/2844
کتابشناسی ملی :
3070416
شابک :
‭978-600-309-011-8‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه تفسیر و اجرای آزمون اندریافت موضوع (TAT)