امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
5,100
نظر شما چیست؟
قایقی تنهایم در کنار ساحل
دل من در دریاست دست و پاییم در گل

روز وشب کار من است خواب و رویا دیدن
مثل ماهی خود را توی دریا دیدن
صفحات کتاب :
36
کنگره :
PIR8201‭‬ ‭/ط577فلا‬4 1389‫
دیویی :
‬1/62فا8
کتابشناسی ملی :
1811336
شابک :
‭978-964-506-817-0
سال نشر :
1389
شابک دیجیتال :
978-600-03--2382-0

کتاب های مشابه از ابتدای غنچه تا انتهای گل