امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بازاریابی در هر شغلی جای خاص خود را دارد و اگر به درستی صورت نپذیرد باعث افول شغل و یا محصول خواهد شد. بدین جهت بازاریابی هم بایستی با نوآوری همراه باشد تا بتواند همیشه شکوفا باشد. این کتاب سعی دارد راه حل‌ها و شاخص‌های یک بازاریابی موفق را در قالب یک نمایشنامه جذاب و سرگرم کننده در اختیار مخاطبان قرار دهد.

کتاب های مشابه نوآوری در بازاریابی