امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
38,000
نظر شما چیست؟
هدف از نگارش این کتاب بررسی بخشی از تعلیم و تربیت است که اصطلاحاً عنوان «آموزش بزرگسالان» را به کار می برند. آموزش بزرگسالان به عنوان یک رشته تحصیلی در کشورهای پیشرفته صنعتی و در حال توسعه به رسمیت شناخته شده و در حد برنامه های آموزشی رشد و ترقی نموده است. امروزه آموزش بزرگسالان در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و مانند آن گسترش یافته است و نقش اساسی در توسعه و گسترش جامعه در ابعاد مختلف دارد. مفهوم آموزش بزرگسالان در کشورهای مختلف از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی، در حال توسعه و عقب مانده متفاوت است. ...
صفحات کتاب :
324
کنگره :
‫‬‮‭LC5215‫‬‮‭/ح2ت7 1394
دیویی :
374
کتابشناسی ملی :
3691361
شابک :
978-600-309-130-6
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه تعلیم و تربیت بزرگسالان