امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
28,000
نظر شما چیست؟
جامعه شناسی تعلیم و تربیت دانشی است که جنبه های گوناگون تعلیم وتربیت جامعه را مطالعه و بررسی می کند و پدیده های مختلف اجتماعی مؤثر در تعلیم وتربیت را تفسیر می کند. به عبارت دیگر جامعه شناسی تعلیم و تربیت علمی است که رابطه حیات اجتماعی را با تعلیم و تربیت بررسی می کند. موضوعاتی که در جامعه شناسی تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می گیرد شامل موضوعاتی است مانند جامعه، فرهنگ، تعلیم و تربیت، معلم، تحولات اقتصادی، تحولات اجتماعی و موضوعاتی که در این مقوله جای می گیرد. بنابراین دیدگاهها و نظریات گوناگون در جامعه شناسی تعلیم و تربیت مطرح می شود....
صفحات کتاب :
303
کنگره :
‫‬‭LC191‫‬‭/ح2ج2 1390
دیویی :
‫‬‭306/43
کتابشناسی ملی :
2462538
شابک :
978-600-5413-54-0
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه جامعه شناسی تعلیم و تربیت