کتاب کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی pdf

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 38,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
امروزه وقتی به انسان و مشکلات او فکر می کنیم به این حقیقت پی می بریم که بزرگترین مسأله بشر امروزی، خود اوست. راسل در این زمینه می گوید: «مبارزه انسان با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسان با «خود» و مبارزه با نفس خویش است.» افرادی که هنوز به خود واقعی شان پی نبرده اند، یا که ظرفیت و تواناییها و ضعفهای خود را نشناخته اند، چگونه می توانند با مسائل پیچیده و از خودبیگانگی های امروزی، و تنهایی های حاصل از مهاجرتها، و بسیاری از مسائل که زائیده دنیای صنعتی است روبرو گردد؟ و این خود سؤال بسیار بزرگی است که پاسخ به آن مستلزم تأمل فراوان می باشد.
اگر آدمیان بتوانند بفهمند که بسیاری از مسایل و مشکلات که گریبانگیر آنها شده است، ساخته و پرداخته ذهن خودشان می باشد، هرگز، به غلط برای حل آن به بیراهه نرفته و به دنبال راه حل، سرگردان نخواهند بود...
شابک :
978-600-5413-51-9‬
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
314
کنگره :
‫‬‭HV41‫‬‭/ر9ک2 1390
دیویی :
‫‬‭361/322
کتابشناسی ملی :
2460429

کتاب های مشابه کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی