امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000
نظر شما چیست؟
انتظار همیشه با شور، شوق، آرزو و امید همراه است!
اگر امید و انتظار نبود زندگی نیز نبود!
انتظار، محرک انسان به جلو و آینده ای بهتر است!
انتظار، با صبوری و شکیبایی آشنا و همدم است!...
صفحات کتاب :
324
کنگره :
‫‬‭BP224‫‬‭/ب93ر9 1393
دیویی :
‫‬‭297/462
کتابشناسی ملی :
3389134
شابک :
978-600-309-060-6
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه روانشناسی انتظار