امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
40,000
نظر شما چیست؟
کتاب حاضر که از سوی چند تن از محققین برجسته حوزه روانشناسی اجتماعی نگاشته و جمع آوری شده است، در صدد بیان چالش‌ های روانشناختی زوج‌ های میان فرهنگی و میان نژادی می‌ باشد. پژوهشگران عرصه روانشناسی اجتماعی، پدیده زوج‌ های میان فرهنگی را به عنوان پدیده ای نوظهور می‌ دانند که حاصل بروز تغییرات اساسی در ساختار و رویکردهای جهان بینی در عصر معاصر می‌ باشد. اگرچه پژوهشگران به نقد این تغییرات نمی پردازند، اما ناگزیر به تحلیل نتایج خوشایند یا ناخوشایند آن هستند...
کنگره :
‫‬‭HQ1032‫‬‭/ز9 1393
دیویی :
‫‬‭306/845
کتابشناسی ملی :
2629284
شابک :
978-600-5413-70-0
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه زوجهای میان فرهنگی