کتاب آوای هزاردستان از سرزمین و مردم قوچان pdf

امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 60,000
نظر شما چیست؟
قصّه راز دل خود چو به مجنون گفتم
سر به صحرا زد و مجنون حدیث ما شد
***
مصرعی بود و سپس بیت و رباعی گردید
قطراتی که بهم آمد و یک دریا شد
صفحات کتاب :
156
کنگره :
PIR8797‭‬ ‭/ق9‫‬‭ج2 1386
دیویی :
‫‭8‮فا‬9/010955823
کتابشناسی ملی :
1318502
شابک :
978-964-477-335-8
سال نشر :
1386

کتاب های مشابه آوای هزاردستان از سرزمین و مردم قوچان