امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
دلایل زیادی برای از بین بردن زمان کاری در محل کار هست که مدیران ناخواسته با آنها درگیر می‌شوند. این نمایشنامه سعی دارد راه حلی عملی را برای مقابله با این مسئله در اختیار مخاطبان قرار دهد.

کتاب های مشابه تله های زمانی فروشندگان سردرگم