امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 19,000
خرید چاپی
60,000
15%
ت 51,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟

معرفی کتاب الی الحبیب

کتاب الی الحبیب سرمشق هایی برای حبیب شدن نوشته سیدعلی اصغر علوی( -1366) و محمد عبدالحسین‌زاده می باشد.. 

گزیده کتاب الی الحبیب

 در فقه گفته می شود آب قلیل اگر به کر متصل باشد، دیگر حکم آب کر را دارد. اصحاب هم این گونه بودند. خود را به اقیانوسی وصل کردند که برای همیشه حضور دارد.

پس آن ها هم حضورشان همیشگی است. این سرّ جاودانگی اصحاب امام حسین (ع) با خود امام است. اما چرا از بین اصحاب حبیب را گلچین کرده ایم؟

صفحات کتاب :
176
کنگره :
2 8 ع 2 ح / 5/ 3 BP2
دیویی :
279/942
کتابشناسی ملی :
3400949
شابک :
978-600-94790-0-9
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الی الحبیب