کتاب خواجه خسرو pdf

آخرین بازمانده لطفعلی خان زند

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,750

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
کریم خان زند،
سالها پیش از انقراض سلسله ای که پی ریخته بود، به داد مظلومان می رسید و ستمدیدگان.
شگفتا ! آخرین فرمانروای زند،
لطفعلی خان،
مظلوم ترین دلاوریست که تاریخ به یاد دارد.
زلزله در ارکان فرمانروایی زندیان افتاده بود.
و پس لرزه آن،
خواجه خسرو، پسر لطفعلی خان زند بود، که سر از حرمسرای بی در و پیکر فتحعلی شاه قاجار در آورد:
به عنوان یک خواجه سرای مجیز گو، که همواره ، به ناچار دست ارادت و اطاعت از دشمن را، بر سینه داشت.
آنچه در این کتاب می خوانید، سرگذشت واقعی خواجه خسرو است، و خاطراتش از زندگی سرشار از فراز و فرودش:
که از دیده اهل تاریخ، پنهان مانده است.
دیویی :
8‮فا‬3/62
کتابشناسی ملی :
2279888
شابک :
‫‭‭978-964-313-692-5
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
304
کنگره :
PIR8156‭‬ ‭/‮الف‬7‭خ87 1390

کتاب های مشابه خواجه خسرو