نظر دیگران

نظر شما چیست؟
(1) بارخدایا، بر حاملان عرشت که هرگز از پاک شمردنت باز نمی ایستند، و از پاک ستودنت نمی آسایند، و از پرستشت وا نمی مانند، و هیچ گاه کاهلی را بر کوشش در انجام فرمانت برتر نمی دارند، و از عشق به تو غافل نمی شوند درود فرست؛ (2) و نیز بر «اسرافیل» دارای صور، آن چشم انتظاری که در انتظار اجازه صدور فرمانت به سر می برد، تا با دمیدن صور اسیران افتاده در قبور را بیدار کند، (3) و بر «میکائیل»که نزدت دارای مقامی والامنزلت و در فرمانبرداری ات مکانی بلندمرتبت دارد، (4) و بر «جبرئیل» ...
صفحات کتاب :
5

کتاب های مشابه دعای سوم امام سجاد (ع): در درود بر فرشتگان و نقش آنان در جهان خلقت