امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000
نظر شما چیست؟
این کتاب، تکمیل شده ی کتاب ««شیوه نامه و املا نامه ی فارسی»» و جامع ترین منبع درباره ی ««قواعد املای فارسی»» است که تدوین آن از سال 1379آغاز شد و در سال 1390 به پایان رسید.
(1) قواعد این کتاب - به جز در گذاشتن ««ی»» به جای ««ء»» پس از ««ه»»ی ناملفوظ- در بیش تر مدخل ها با قواعد ««دستور خط فرهنگستان»» هم خوانی دارد، و افزون بر آن ، قواعد املایی نانوشته در کتاب ««دستور خط»» را نیز در خود جا داده است.
(2) همه ی قواعد این شیوه نامه از اصول پذیرفته شده ی خط فارسی پی روی می کنند و نام هر اصل در جلوی هر قاعده آورده شده است.
(3) این کتاب، برای همه ی کلمه های رایج در زبان فارسی قاعده دارد و هیچ کلمه ای را بی قاعده نگذاشته است.
(4) برای هر قاعده ی این کتاب دلیلی مشخص وجود دارد و سلیقه ی نگارنده هیچ جایگاهی در گزینش صورت قاعده مند واژه ها نداشته است.
(5) برابر قواعد این کتاب، هر کلمه تنها یک صورت املایی منطبق با این شیوه نامه دارد، نه بیشتر.
(6) برای نخستین بار، قواعد فاصله/ نیم فاصله ی میان اجزای ترکیب ها در این کتاب نوشته شده است.
(7) برای نخستین بار، صورت برگزیده ی ««واژه های چند املایی»» برپایه ی ««قاعده»»- نه برپایه ی صورت رایج تر- مشخص شده است.
(8) برای نخستین بار، برای ««زشت شدن املای کلمه»» ملاک هایی مشخص -غیر از سلیقه- آورده شده است.
(9) برای نخستین بار، برای همه ی انواع ترکیب ها «« یک قاعده ی فراگیر»» نوشته شده است.
کتابشناسی ملی :
2580844
شابک :
978-600-91256-4-7
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
542
کنگره :
PIR2727‫‭/س4ق9 1390
دیویی :
4‮فا‬8/1

کتاب های مشابه قواعد جامع املای فارسی