امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
خط شناسی، علم مطالعه و بررسی شخصیت و خصوصیات فردی بر اساس نحوه نوشتن افراد است.
این علم می تواند مورد استفاده زیادی داشته باشد. از این علم برای تشخیص و گروه بندی افراد به جهت:
-تشخیص خلق و خوی مشارکت کنندگان در کسب و کار
-گزینش متقاضیان استخدام
-تشخیص اختلالات روانی
-تشخیص هویت
-تشخیص جعلی بودن اسناد و مدارک دست نویس
-تشخیص افراد برای گزینش هایی از قبیل شراکت و ازدواج
-تشخیص و گروهبندی پرسنل و کاربردهای فراوان در آموزش و پرورش.
و در یک کلام تشخیص خلق و خوی تربیت شده درونی افراد است...
دیویی :
155/282
کتابشناسی ملی :
2025883
شابک :
978-600-91524-4-5
سال نشر :
1389
صفحات کتاب :
72
کنگره :
BF892‫‭/ن7خ6 1389

کتاب های مشابه خط شناسی مقدماتی