امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 960
نظر شما چیست؟
اما نمی گذارم فراموش شوی
دارم درونم شهری بنا می کنم
که سلول ها
رگ ها
کوچه ها
به نامت پلاک می خورند
صفحات کتاب :
104
کنگره :
PIR4190‫‬‮‭‫‭/ق93‮الف‬8 1391
دیویی :
‫‬‭8‮فا‬1/6208
کتابشناسی ملی :
2860845
شابک :
‫‬‭978-600-92707-2-9
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه امتداد پروانه ها