امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 45,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
در این کتاب به طور مختصر سیر تحول آرای فلسفی فیلسوفان بزرگ کشورهای منتخب بررسی می شود. مقصود از آرای فلسفی، اندیشه ها و مجموعه ای از افکار و عقایدی است که مبانی فلسفی اندیشمندان و جوامع متبوع آنان را تشکیل می دهد.
در این کتاب تعدادی از آرای فیلسوفان بزرگ کشورهای مختلف از جمله ایران، هند، چین، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه، آمریکا و سایر کشورها بررسی می شود. بر این اساس کتاب در یازده فصل به این شرح تدوین شده است:...
صفحات کتاب :
595
کنگره :
‫B99 ‭/ف22‫‬‮‭ح2 1392
دیویی :
109
کتابشناسی ملی :
3194467
شابک :
978-600-309-042-2‬‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه سیر تحول آرای فلسفی