امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
1,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
این کتاب شامل درسهایی از کتاب فارسی در گذشته می باشد. این درسهای قصه مانند، در ذهن بیشتر جوانان و بزرگسالان ما می باشد. قصه هایی که همگی به نوعی از آنها خاطره داریم.
کنگره :
‫‬‮‭LB1577 /ف2‫‬‭م825 1391
دیویی :
‫372/6044‭‮‬
کتابشناسی ملی :
2800475
شابک :
978-600-6343-04-4
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
40

کتاب های مشابه یادی از فارسی بزرگترها