نظر دیگران

نظر شما چیست؟
مقاله نویسی در دامپزشکی به منظور کمک به دستیاران ،دانشجویان تحصیلات تکمیلی و به عنوان حرفه بنیادی دانشکده به منظور افزایش استقلال طب دامپزشکی و اعتماد به نفس در نوشتن و انتشار مقالات علمی طراحی شده است. نویسندگی و انتشار، مراحل نهایی در روش علمی را به جامعه جهانی از جمله نویسندگان، داوران، سردبیران، و...
صفحات کتاب :
80
کنگره :
‫‬‭PN4500‫‬‭/ک4م7 1392
دیویی :
‫‬‭808/066
کتابشناسی ملی :
3238645
شابک :
‭‭978-964-8291-46-9‬
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه مقاله نویسی در دامپزشکی