امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
8,450
نظر شما چیست؟
«لپ قرمزی» شامل یک اپیزود داستانی است که قهرمان آن یک دختر قالی باف است که با دختر اربابش دوست است و داستان کتاب در مورد کارهای این دو است.
لپ قرمزی شخصیتی است که به دیگران کمک می کند، تاکارهایشان را درست انجام دهند وی همچنین در نگه داری محیط زیست بسیار کوشا و ساعی عمل می کند.
صفحات کتاب :
52
دیویی :
‫‮دا‬‭808/83‫‬‭ھ257ل 1390
کتابشناسی ملی :
2315892
شابک :
978-600-175-147-9
سال نشر :
1390
شابک دیجیتال :
978-600-03--2387-5

کتاب های مشابه لپ قرمزی