امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 25,000
خبرم کن
کتاب چاپی ناموجود است
80,000
15%
ت 68,000
نظر شما چیست؟
در مقدمه ناشر آمده است:
خوانندۀ محترم با التفاط به این موضوع که نظریۀ ولایت فقیه تبیین کنندۀ ماهیت قدرت سیاسی و سازمان اجرایی آن توسط اسلام برای ادارۀ اجتماع در دوران غیبت است، در این اثر می تواند ابعاد نظری و عملی ولی فقیه و جایگاه وی در اداره اجتماع را با رویکردی فقهی، فلسفی و حقوقی دنبال نماید و با مطالعۀ این اثر پایۀ اندیشه ای خود در تبین حکومت اسامی را تقویت نماید.
آنچه این اثر را از سایر آثار پیرامون موضوع ولایت فقیه متمایز می‌سازد؛ تدوین آن برای مخاطبان فرهیخته و دانشگاهی به ویژه دانشجویان است که از یک سو اتقان محتوا و علمی بودن را می‌طلبد و از سوی دیگر ایجاز و سلاست بیان؛ که گرچه جمع این دو دشوار است اما نگارنده نهایت اهتمام خود را در این راستا به کار بسته است، امید آنکه مورد رضایت حضرت حق واستقبال فرهیختگان گرامی قرار گیرد.
همچنین مؤلف در مقدمه آورده است :
پس از انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت اسامی توسط یگانه و نادرۀ دوران، حضرت امام خمینی (ره)، عرصۀ جدیدی برای مواجهۀ عینی نظریه‌پردازان دینی با مسائل پیش‌روی اداره یک حکومت ایجاد گردید؛ به گونه‌ای که بعد از آن شاهد حضور پررنگ برخی از فقها و علمای دینی بوده‌ایم. در همین راستا، آثار متعددی در ابعاد مختلف حکومت اسلامی و ولایت فقیه به رشتۀ تحریر درآمد، لکن با توجه به صبغۀ تخصصی این مقوله و ادبیات فقهی حاکم بر آن، نه تنها برای عموم مردم، خصوصاً قشر جوان -که با ادبیات فقهی آشنایی نداشتند- قابل فهم نبود، بلکه غالباً فاقد جامعیت لازم جهت بررسی عمدۀ مباحث مطروحه در این حوزه بوده است.
بر این اساس، در این کتاب ضمن بهره‌گیری کامل از برخی از آثار مطرح در این زمینه، سعی شده تا با استفاده از ادبیاتی نسبتاً روان، مرور کاملی بر مباحث اصلی قابل طرح در این زمینه انجام شود.
در کنار موارد یاد شده، تلاش گردیده تا ضمن بررسی برخی از شبهات جدید، حول نظریۀ ولایت فقیه و حکومت اسلامی، شبهات ناظر به نهادهای حکومت اسامی را که نشئت گرفته از همان نظریه می‌باشد مورد بررسی قرار دهیم. در عین حال، برای پاسخ گویی جامع سعی بر این بوده است که
مجموعۀ پاسخ ها به هر شبهه که در آثار مختلف مطرح گردیده، در این اثر جمع‌آوری گردد
صفحات کتاب :
283
کنگره :
1393 8ح9ث/BP231
دیویی :
297/4832
شابک :
978-600-94177-9-7
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه حکایت حکومت