امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,250
نظر شما چیست؟
این مجلّد با موضوع «تمدن ایران باستان» برای گروه سنی نوجوانان به نگارش در آمده است. نگارنده تمدن‌های پیش از اسلام را در ایران نام برده و به شرح درباره ویژگی‌های آن تمدن‌ها پرداخته است. او وضعیت معیشت، جنگ‌ها، داد و ستد کشفیات، دیدگاه‌ها و آئین و کشورگشایی‌های آنها را شرح داده است. «ایلامی‌ها»، «آریایی‌ها»، «مادها»، «هخامنشیان»، «سلوکیان»، «اشکانیان» و «ساسانیان» تمدن‌های ایرانی بررسی شده در کتاب هستند.
... داریوش پس از جنگ گوگمل به اکباتان رفت و عقیده داشت که اسکندر در شوش و بابل توقف خواهد کرد و او ناظر حوادث خواهد بود.
کنگره :
DSR236‫‭/ع9‮الف‬9 1390
دیویی :
‫‬‭955/015
کتابشناسی ملی :
2316956
شابک :
‫‬‭978-964-8291-32-2
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
83

کتاب های مشابه ایران باستان جلد سوم