امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 2,100
نظر شما چیست؟
موضوع این کتاب، تاریخ هخامنشیان (558ـ329ق.م) تا رویداد حمله اسکندر و استیلای او بر این سرزمین (334ـ325ق.م) است. مباحث کتاب در پنج بخش تدوین شده است. در بخش اوّل و دوم تاریخ پیدایش سلسله ماد و هخامنشیان و رویدادهای تاریخی مهم این دو سلسله شرح داده شده است. بخش سوم و چهارم، جنگ‌ها و فتوحات پادشاهان سلسله هخامنشی توضیح داده شده و خط و زبان ایران در این دوره، معرفی شده است. در بخش پنجم اطلاعات مربوط به لشکرکشی سپاه ایران به یونان و وقایع بعد از آن شرح داده شده است. این کتاب جلد اول از مجموعه سه جلدی «ایران باستان» است که برای آشنایی نوجوانان با تاریخ ایران و به زبانی ساده نگاشته شده است.
پیش از آنکه شاهان آشوری فرمانروایی خشن خود را بر بخش های وسیع خاور میانه گسترش دهند بذر های سقوط آنها در ارتفاعات فلات ایران پاشیده شده بود.........
کتابشناسی ملی :
2316956
شابک :
978-964-8291-30-8
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
103
کنگره :
ع9‮الف‬9 1390/DSR236‫
دیویی :
‭955/015

کتاب های مشابه ایران باستان جلد اول