امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (صوت و متن)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
600
نظر شما چیست؟
خدایا، آن دسته از مردمان که نادیده پیامبران را تصدیق کردند و به آنان گرویدند، آن هنگام که دشمنان دین با انکار با ایشان به ستیزه برخاستند، و آنان با شور و شوق و با باوری کامل به سوی پیامبران روی آوردند.
در هر عصر و زمانی که پیامبری برانگیخته ای و راهنمایی برای قومش گماشته ای، از زمان «آدم» تا «محمّد» که - درود خدا بر او و خاندانش باد - آن پیشوایان هدایت، و شهریاران اهل طاعت که - بر همه آنان درود باد - تمام آنان را با آمرزش و خشنودی ویژه ات یاد فرما.
صفحات کتاب :
5

کتاب های مشابه دعای چهارم امام سجاد (ع): در درود بر پیروانِ پیامبران و به ویژه خاتم النبیاء (ص) و ویژگی آنان