امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 26,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بررسی های ژنتیکی
امروزه بررسی های ژنتیکی جهت تشخیص بیماری های ارثی- مادر زادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا بر آن شدیم که در این کتاب یکی از تکنیک های مهم تشخیص های ژنتیکی را توضیح داده و پیشرفت های علم سیتوژنتیک مولکولی را بیان نماییم.
دیویی :
‫‬‭‭575/1
کتابشناسی ملی :
2964732
شابک :
‫‭978-600-6252-22-3
سال نشر :
1391
صفحات کتاب :
144
کنگره :
‫‭QH431‫‭‭‬‫‬‭/س9 1391

کتاب های مشابه سیتوژنتیک بالینی، کلاسیک و مولکولی