نظر دیگران

نظر شما چیست؟
امروزه به حوزه ی سلامت به عنوان یکی از مسائل مهم جامعه نگریسته می شود و به تبع آن مشاغل مرتبط با این حوزه جایگاه خاصی یافته است. در این میان داروخانه و مشاغل مرتبط با آن به دلیل این که اولین و یا آخرین مکان مراجعه ی بیماران اســت و البته ارتباط مستقیمی با سلامت افراد دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا آشنایی افراد شاغل در آن با اصول صحیح کار کردن در این محیط و شناخت داروها و اطلاعات کلی از آن ها به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. جامع به خدمات دارویی و غیردارویی قابل ارائه ًدر این مجموعه سعی شده است با نگاهی کلی و نسبتا در داروخانه، نیاز علمی پرسنل شــاغل در داروخانه و هم چنین علاقمندان به این رشته فراهم شود. البته باید توجه داشت که فرآیند تشخیص، درمان و تجویز دارو کاری تخصصی و به عهده ی پزشکان محترم و داروسازان عزیز است و داشتن اطلاعات دارویی هرچند کامل، هرگز مجوزی برای تجویز دارو برای بیماران توسط افراد غیرمسئول نخواهد بود.
صفحات کتاب :
256
کتابشناسی ملی :
3805173
شابک :
978-600-6252-36-0
سال نشر :
1394

کتاب های مشابه داروشناسی و مهارت های نسخه پیچی