امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,000
نظر شما چیست؟
بزرگترین نعم و بهترین حواس که خداوند تعالی به نوع بشر کرامت فرموده و او را به سبب آن به مزید اختصاص امتیاز داده همانا دو قوّة عاقله و ناطقه است که (( بالعقل والنطق یمتاز الانسان من الحیوان )).
این دو تشریف شریف و این دو خصلت والا است که در میان تمام مخلوقات بسیط خاک فقط و فقط قامت قابلیت بشری را مزین و او را به سعادت کریمه ((و لقد کرمنا بنی آدم)) ممتاز و سرافراز ساخته.
پس نام آدمیت بر کسی میتوان اطلاق کرد که این دو بخش ایزدی را در هر حال و هر مقام به موقع خود اعمال و از برکات آنها بتواند خود و بنی نوع خویش را بهره ور و به سرحد کمال برساند.
صفحات کتاب :
64
کنگره :
‫‬‮‭PIR3996‫‭‫‬‮‭‭/‮الف‬5ھ4 1392
دیویی :
‫‬‮‭‭398/9‮فا
کتابشناسی ملی :
3376514
شابک :
‫978-964-9975-73-3
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه هزار و یک کلام در امثال و نصایح و حکم