امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 28,000
نظر شما چیست؟
بیوشیمی، به ویژه بخش متابولیسم، آینه ای ست گویا از عظمت و دقت خلقت و حکمت خداوندی، حکمتی که هرچه بیشتر در آن غور و تفحص کنیم، بیشتر به کوچکی خود و دانشمان در برابر آن پی می بریم، و بیشتر و بیشتر در بیکران ذات الهی فرو خواهیم رفت.
صفحات کتاب :
170
کنگره :
‫‬‭QD415‫‭/و2‮الف‬7 1392
دیویی :
‫‬‭572
کتابشناسی ملی :
3056889
شابک :
‫‭978-600-6252-27-8
سال نشر :
1392

کتاب های مشابه الفبای بیوشیمی متابولیسم