خرید و دانلود کتاب الفبای بیوشیمی عملی

امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 14,080
نظر شما چیست؟
وقتی صحبت از موجودات زنده می شود واکنشهای بیوشیمیایی مطرح می گردند که به واسطه آن ها فرآیندهای مختلف سلولی به انجام می رسند.
اختلال در این واکنشها منجر به اختلال در فعالیت سلولی و بروز ناهنجار یها وبیمار یهای مختلف می گردد.
بنابراین باید با واکنشهای مختلف بیوشیمیایی آشنا شویم. در بیوشیمی عملی از تعیین مقدار موادی همچون کربوهیدرا تها، لیپیدها و پروتئینها و بیمار یهای وابسته به آن بحث میشود و انداز ه گیری
این مواد یا حاصل متابولیسم آ نها در مایعات بیولوژ یکی از قبیل...
صفحات کتاب :
174
کنگره :
QD415/5‫‬‭/ک93ب9 1391
دیویی :
572/078
کتابشناسی ملی :
2570498
شابک :
978-600-6252-14-8
سال نشر :
1391

کتاب های مشابه الفبای بیوشیمی عملی

با موفقیت اضافه شد
0