امتیاز
5 / 0.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 18,000
نظر شما چیست؟
جمعیت جهان به طور مداوم رو به افزایش بوده اما میزان این افزایش در دورا نهای قبل به دلیل عوامل تهدیدکننده حیات از جمله جنگ، قحطی، بلایای طبیعی و کمبود امکانات بهداشتی، در حد کمی قرار داشته است و تقریبا تمام مناطق جهان از نظر رشد جمعیت در وضعیت مشابهی قرار داشتند. بعد از انقلاب صنعتی اروپا که تقریبا از اواخر قرن 18 میلادی شروع شد، به سرعت بر حجم جمعیت دنیا افزوده شد و روند رشد جمعیت ابتدا در قاره اروپا و سپس
در سایر نقاط دنیا شتابی بسیار سریع یافت.
کشور ایران نیز رشد انفجاری جمعیت را در اوایل دهه 60 هجری شمسی با نرخ رشد 9/ 3 درصد تجربه کرد ولی به خاطر اجرای سیاس تهای کنترل جمعیت در حال حاضر نرخ رشد جمعیت 5/ 1 درصد است.
صفحات کتاب :
112
کنگره :
‫‬‭HQ766‫‭/ق9ج8 1390
دیویی :
‫‬‭363/96
کتابشناسی ملی :
2597264
شابک :
‫‭978-600-6252-15-5‬‬
سال نشر :
1390

کتاب های مشابه جمعیت و تنظیم خانواده