امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (PDF)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 44,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
سابقه دندانپزشکی به قدمت عمر بشر و احتمالا به داشتن دندان درد مربوط است و اولین دستیار دندانپزشکی توسط آقای ادمون کلز دندانپزشک اهل نیوارلئان استخدام شد.
در صورتی که پرستاران، با مراحل انجام کارهای دندانپزشکی آشنا باشند بهتر می توانند مواد و وسایل مورد نیاز دندانپزشکان را به موقع در اختیار آنان قرار داده و توصیه های لازم را قبل و بعد از کار برای بیمار ارایه دهند.
کنگره :
RK60/5‫‭/‮الف‬2پ4 1393
دیویی :
617/60233
کتابشناسی ملی :
3441666
شابک :
978-600-6252-34-6 ‬
سال نشر :
1393
صفحات کتاب :
231

کتاب های مشابه پرستاری دندانپزشکی