امتیاز
5 / 5.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
70,000
نظر شما چیست؟
در دید کلی، حیات به معنای زندگی است، یعنی موجودی زنده است که بتواند رشد و تکثیر نماید. اما موجودات بالغی را
که دیگر رشد نمی کنند و از سن تولید مثل آ نها نیز گذشته است، زنده در نظر می گیرند. همچنین آن دسته از موجوداتی
که قدرت باروری ندارند و نمی توانند تولید مثل کنند، مانند کپک ها و زنبورهای کارگر را نیز موجود زنده می دانند. بنابراین
در تعریف مفهوم حیات باید تجدید نظر کرد. شاید فاکتور کلیدی در تعریف زنده بودن یک سلول(به عنوان واحد سازنده
یک موجود) توانایی در ایجاد مانند خود است.
شابک :
978-600-6252-12-4
سال نشر :
1390
صفحات کتاب :
360
کنگره :
QH506‫‭/ح9ب9 1390
دیویی :
‫‬‭572/8
کتابشناسی ملی :
2520986

کتاب های مشابه بیولوژی مولکولی