امتیاز
5 / 5.0
خرید الکترونیکی (TEXT)
مطالعه در اپلیکیشن فراکتاب
ت 3,000

نظر دیگران

نظر شما چیست؟
بازی طبیعی ترین شکل تمایل کودک برای تماس و برخورد با دنیای اطرافش است.در تعلیم و تربیت امروزی ، بازی بعنوان یکی از موثرترین وسایل تربیتی شناخته شده است . زیرا بازی هم وسیله ایست در خدمت تربیت و کمکی در راه تعلیم و تربیت کودکان،هم از طریق بازی درمانی میتوان به درمان برخی از بیماریهای روانی و مشکلات رفتاری کودکان پرداخت .بخشی از آشنایی کودکان با جهان خارج از طریق بازی انجام میگیرد.کودک از راه عمل و تجربه در محیط ،به ابداع میپردازد.عنوان پژوهش حاضر بررسی تحلیلی نظریه پردازان تعلیم و تربیت ( فروبل و باغچه بان ) در باره بازی می باشد ،..
صفحات کتاب :
142
کتابشناسی ملی :
3796727
شابک :
‫‬‭978-600-7333-25-9
سال نشر :
1393

کتاب های مشابه نگاه علمی به بازی کودکان