امتیاز
5 / 0.0
نصب فراکتاب
مطالعه در کتابخوان
3,835
نظر شما چیست؟
[زن به طرف آشپزخانه می رود، با بطری ای پر از آب بر می گردد و آن را به شمر می دهد. شمر آب را می نوشد]
شمر: سلام بر حسین (ع)... [مکث] امشب نمی رین؟
زن: کجا؟
شمر: هیئت.
کتابشناسی ملی :
2815612
شابک :
‭ ‭978-600-175-398-5
سال نشر :
1392
شابک دیجیتال :
978-600-03-2395-0
صفحات کتاب :
127
کنگره :
PIR8321‭‬ ‭/م244‫‬‭‬‭آ18 1392
دیویی :
‫‭8‮فا‬2/62

کتاب های مشابه یک شاخه گل سرخ